Bajkochatka przedszkole

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W BAJKOCHATCE

niepubliczne przedszkole pełne bajek
W naszym przedszkolu stawiamy na ROZWÓJ I KREATYWNOŚĆ W ramach czesnego nasza placówka poza realizacją wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu przedszkolnego oferuje dodatkowe zajęcia edukacyjne: muzyczno-rytmiczne, plastyczno-ceamiczne, język angielski, gimnastykę korekcyjną z elementami piłki nożnej; oraz o charakterze terapeutycznym: lologorytmikę i indywidualną terapię logopedyczną. Szczegółowy plan dnia oraz tygodniowy harmonogram zajęć dodatkowych w roku przedszkolnym 2017/2018 znajdą Państwo w zakładce "PRZEDSZKOLNE INFORMACJE"  
  • Język angielski (2 razy w tygodniu)

Podczas nauki języka obcego bardzo ważny jest codzienny kontakt z tym językiem, aby dobrze utrwalić poznane słówka i zwroty oraz przyzwyczaić się do stosowania ich na co dzień. Dlatego oprócz dwóch 30 minutowych zajęć tygodniowo z języka angielskiego dla każdej z grup, wszystkie dzieci przedszkolne mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia.

Plan dnia w Przedszkolu Bajkochatka

niepubliczne przedszkole pełne bajek
Ramowy rozkład dnia w  przedszkolu Bajkochatka   7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy z dziećmi wynikające z ich potrzeb, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym 8.00 – 8.30. – zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ze śpiewem, 8.30- 9.00- czynności higieniczne i samoobsługowe, śniadanie 9.00 – 10.00 –zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju 10.00  – 11.00 – pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych 11.00 – 11.30- zabawy dowolne dzieci  w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym 11.30- 12.00- czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad ( pierwsze danie)

12.00 – 14.00 – odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze), zabawy uspokajające i relaksujące, opowiadanie i czytanie bajek, zabawy w teatr, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, praca i indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali

14.00 – 14.30 -  czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad(drugie danie)

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE (baza i zaplecze przedszkolne)

niepubliczne przedszkole pełne bajek
Bajkochatka to przedszkole prywatne wpisane przez Radę Gminy Czernica do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, podlegające Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Nowoczesny i bezpieczny budynek zbudowany został zgodnie z wszelkimi normami do prowadzenia działalności przedszkolnej. Do dyspozycji dzieci są trzy sale przedszkolne ( w tym dwie słoneczne połączone z tarasami z wyjściem na ogród), w pełni uposażone i dostosowane do ich potrzeb łazienka i korytarz. W przedszkolu znajduje się także spełniająca wszelkie wymogi kuchnia i zmywalnia. Posiadamy pozytywne opinie służb sanitarnych i Straży Pożarnej oraz wdrożony system HACCP. Urządzając Bajkochtakę zadbaliśmy o to, aby wszystkie pomieszczenia oraz zastosowane materiały spełniały wymagane normy sanitarne i przeciwpożarowe. Wszystkie zabawki znajdujące się w przedszkolu posiadają wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Przyprowadź swoją pociechę do Bajkochatki a przekonasz się, że Twoje dziecko przebywa w bezpiecznym miejscu pod dobrą opieką.

Wycieczka do ZOO 24.09.2012r.

Przedszkolaki z Bajkochatki rozpoczęły rok przedszkolny integracyjną wycieczką do wrocławskiego ZOO. Spotkały tam bohaterów wierszy Jana Brzechwy, takich jak: Lew, Słoń, Żyrafa, Wilk, Żubr, Krokodyl i wiele innych mieszkańców ZOO.

Wycieczka okazała się niesamowitą przygodą. Dzieciaczki wróciły radosne, żywiołowe jak małpki, a jednocześnie ze zmęczenia poruszały się jak małe niedźwiadki.

Subskrybuje zawartość