Język angielski

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE 2017/2018

niepubliczne przedszkole pełne bajek
      ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE   Przedszkole w ramach czesnego oferuje zajęcia z: języka angielskiego, rytmiki i tańca, plastyki i ceramiki, gimnastyki korekcyjnej z elementami piłki nożnej oraz logorytmiki i indywidualnej terapii logopedycznej.

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

        W BAJKOCHATCE

WTOREK

Elementy piłki nożnej z gimnasty

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W BAJKOCHATCE

niepubliczne przedszkole pełne bajek
W naszym przedszkolu stawiamy na ROZWÓJ I KREATYWNOŚĆ W ramach czesnego nasza placówka poza realizacją wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu przedszkolnego oferuje dodatkowe zajęcia edukacyjne: muzyczno-rytmiczne, plastyczno-ceamiczne, język angielski, gimnastykę korekcyjną z elementami piłki nożnej; oraz o charakterze terapeutycznym: lologorytmikę i indywidualną terapię logopedyczną. Szczegółowy plan dnia oraz tygodniowy harmonogram zajęć dodatkowych w roku przedszkolnym 2017/2018 znajdą Państwo w zakładce "PRZEDSZKOLNE INFORMACJE"  
  • Język angielski (2 razy w tygodniu)

Podczas nauki języka obcego bardzo ważny jest codzienny kontakt z tym językiem, aby dobrze utrwalić poznane słówka i zwroty oraz przyzwyczaić się do stosowania ich na co dzień. Dlatego oprócz dwóch 30 minutowych zajęć tygodniowo z języka angielskiego dla każdej z grup, wszystkie dzieci przedszkolne mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia.

Subskrybuje zawartość