Przedszkole Czernica

Kadra nauczycielska w naszym przedszkolu

Wykorzystując doświadczenie zawodowe, ale również osobiste zainteresowania wszystkich pracujących w przedszkolu osób, chcemy tworzyć miejsce wyjątkowe, ciepłe i rodzinne, o którym zarówno dzieci jak i rodzice będą mogli powiedzieć „lubię moje przedszkole”.

Opieka edukacyjna w Bajkochatce powierzona jest wykwalifikowanym nauczycielom. Wszystkie panie wychowawczynie posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Nasze panie nauczycielki znalazły się w Bajkochatce dlatego, że wiedzą, iż ponad wszelką edukację najważniejsze dla dziecka jest poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i okazywanie mnóstwa cierpliwości. Wszystko to, połączone z solidną dawką dobrego humoru, gwarantuje sukces w nauce poprzez zabawę.

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W BAJKOCHATCE

niepubliczne przedszkole pełne bajek
W naszym przedszkolu stawiamy na ROZWÓJ I KREATYWNOŚĆ W ramach czesnego nasza placówka poza realizacją wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu przedszkolnego oferuje dodatkowe zajęcia edukacyjne: muzyczno-rytmiczne, plastyczno-ceamiczne, język angielski, gimnastykę korekcyjną z elementami piłki nożnej; oraz o charakterze terapeutycznym: lologorytmikę i indywidualną terapię logopedyczną. Szczegółowy plan dnia oraz tygodniowy harmonogram zajęć dodatkowych w roku przedszkolnym 2017/2018 znajdą Państwo w zakładce "PRZEDSZKOLNE INFORMACJE"  
  • Język angielski (2 razy w tygodniu)

Podczas nauki języka obcego bardzo ważny jest codzienny kontakt z tym językiem, aby dobrze utrwalić poznane słówka i zwroty oraz przyzwyczaić się do stosowania ich na co dzień. Dlatego oprócz dwóch 30 minutowych zajęć tygodniowo z języka angielskiego dla każdej z grup, wszystkie dzieci przedszkolne mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia.

BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE (baza i zaplecze przedszkolne)

niepubliczne przedszkole pełne bajek
Bajkochatka to przedszkole prywatne wpisane przez Radę Gminy Czernica do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, podlegające Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Nowoczesny i bezpieczny budynek zbudowany został zgodnie z wszelkimi normami do prowadzenia działalności przedszkolnej. Do dyspozycji dzieci są trzy sale przedszkolne ( w tym dwie słoneczne połączone z tarasami z wyjściem na ogród), w pełni uposażone i dostosowane do ich potrzeb łazienka i korytarz. W przedszkolu znajduje się także spełniająca wszelkie wymogi kuchnia i zmywalnia. Posiadamy pozytywne opinie służb sanitarnych i Straży Pożarnej oraz wdrożony system HACCP. Urządzając Bajkochtakę zadbaliśmy o to, aby wszystkie pomieszczenia oraz zastosowane materiały spełniały wymagane normy sanitarne i przeciwpożarowe. Wszystkie zabawki znajdujące się w przedszkolu posiadają wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Przyprowadź swoją pociechę do Bajkochatki a przekonasz się, że Twoje dziecko przebywa w bezpiecznym miejscu pod dobrą opieką.
Subskrybuje zawartość