Przedszkole prywatne Kamieniec Wrocławski

Bajkochatka - Przedszkole Kamieniec Wrocławski

NADAL BEZ WPISOWEGO!!! Zapraszamy dzieci od 2 do 5 roku życia. Wszystkie wycieczki i atrakcje dla dzieci są w ramach czesnego. Ponadto w ramach czesnego, zapewniamy: Język angielski – 2 razy w tygodniu po 30 min - zajęcia prowadzone w dwóch   grupach przez wykwalifikowanych nauczycieli ze szkoły językowej Konsultacje z logopedą oraz o ile potrzebna - terapia logopedyczna - 1 raz w tygodniu Zajęcia logopedyczne - 1 raz w tygodniu Bajkoterapia - codziennie Zajęcia  z rytmiki - 1 raz w tygodniu Ceramika,zajęcia plastyczne - 1 raz w tygodniu Edukacja poprzez zabawę - codziennie Gimnastyka ogólnorozwojowa - 2 razy w tygodniu Gimnastyka z elementami piłki nożnej - 1 raz w tygodniu

Przedszkole czynne 12 miesięcy w roku.

Jesteśmy kameralnym przedszkolem. Utworzone grupy liczą max. 13 dzieci każda. Nasza misją jest stworzyć przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom oraz pracownikom.
Zajęcia prowadzone są w godzinach od 7:00 do 17:00 (od poniedziałku do piątku).

Bajkochatka to przedszkole prywatne podlegające Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.

Plan dnia - Bajkochatka Przedszkole

niepubliczne przedszkole pełne bajek
Ramowy rozkład dnia w  przedszkolu Bajkochatka   7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy z dziećmi wynikające z ich potrzeb, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym 8.00 – 8.30. – zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ze śpiewem, 8.30- 9.00- czynności higieniczne i samoobsługowe, śniadanie 9.00 – 10.00 –zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju 10.00  – 11.00 – pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych 11.00 – 11.30- zabawy dowolne dzieci  w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym 11.30- 12.00- czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad ( pierwsze danie)

12.00 – 14.00 – odpoczynek poobiedni (dzieci młodsze), zabawy uspokajające i relaksujące, opowiadanie i czytanie bajek, zabawy w teatr, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, praca i indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali

14.00 – 14.30 -  czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad(drugie danie)

Zajęcia przedszkolne w Bajkochatce

niepubliczne przedszkole pełne bajek
Wspaniale wyposażone w zabawki  sale sprzyjają rozwojowi dzieci podczas swobodnej zabawy, a baza dydaktyczna placówki pozwala prowadzić zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie, swobodej ekspresji ruchowej i rozwojowi ogólnoruchowemu. Plac zabaw wyposażony w sprzęty z odpowiednimi certyfikatami. Ponadto wszystkie dzieci - w ramach czesnego - biorą udział w następujących zajęciach:
  • Język angielski

Podczas nauki języka obcego bardzo ważny jest codzienny kontakt z tym językiem, aby dobrze utrwalić poznane słówka i zwroty oraz przyzwyczaić się do stosowania ich na co dzień. Dlatego oprócz dwóch 30 minutowych zajęć tygodniowo z języka angielskiego dla każdej z grup, wszystkie dzieci przedszkolne mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia.

Subskrybuje zawartość