Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów poza czesnym
i wyżywieniem.

Wszelkie koszty funkcjonowania przedszkola (zakup art. szkolnych, zajęcia dodatkowe), wycieczki, prezenty okolicznościowe i inne atrakcje dla dzieci są finansowane w ramach opłacanego czesnego.

         CENNIK ROK PRZEDSZKOLNY 2022/2023

  • Czesne dla wszystkich grup wiekowych – 695 zł

  • Dla rodzeństwa naszych wychowanków – 650 zł
    (drugie i kolejne dziecko)

  • Brak wpisowego

  • Stawka  żywieniowa – 17 zł dziennie

        Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:
        22 1020 5242 0000 2002 0297 1372

Skip to content