LOGORYTMIKA 2017/2018 - zajęcia grupowe oraz terapia indywidualna

Logrytmika to jedna z metod stosowanych w logopedii, stanowi swoistą formę połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia grupowe z zakresu logorytmiki oraz zajęcia indywidualne w zakresie terapii logopedycznej. Zajęcia prowadzi specjalistka z wieloletnim doświadczeniem - Pani Agnieszka Stefanek, która potrafi znaleźć wspólny język nawet z najmniejszymi aniołkami z naszej Bajkochatki.

 

Zajęcia grupowe z zakresu logorytmiki prowadzone są w formie zabawy. Polegają na łączeniu  ćwiczeń ruchowych, słuchowych oraz słuchowo- ruchowych:

  • ćwiczenia ruchowe mają na celu usprawnianie motoryki dużej - kształtują umiejętności wykonywania ruchów lokomocyjnych, umiejętność poruszania się w przestrzeni, orientację przestrzenną, orientację czasową, orientacje w schemacie ciała; usprawnianie motoryki małej - sprawność motoryczna aparatu artykulacyjnego;
  • ćwiczenia słuchowe wspomagają kształcenie umiejętności różnicowania prozodycznego aspektu mowy czyli akcent, melodyka, tempo, dynamika i rytm;
  • ćwiczeń  słuchowo-ruchowe, kształtują szybką reakcję ruchową na sygnały dźwiękowe i słowne;

W czasie zajęć kształtowana jest również postawa estetyczno-emocjonalna, a dzięki wykorzystaniu ćwiczeń improwizacji ruchowej zmniejszane są napięcia towarzyszące różnym zaburzeniom sfery emocjonalnej i ruchowej. Ponadto ćwiczenia te, sprzyjają poprawie koncentracji oraz stymulują sprawniejsze myślenie.

Zajęcia logorytmiczne uczą wysłuchiwania i różnicowania różnych dźwięków, w tym dźwięków mowy, usprawniają pod względem ruchowym całe ciało, przygotowując je do właściwego wymawiania głosek, wyrazów i zdań. Logorytmika jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przynoszą dzieciom nie tylko wiele korzyści, ale również i wiele radości.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania.

Zajęcia indywidualne z zakresu terapii logopedycznej obejmują stymulację rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wadom wymowy, korektę wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. W ramach terapii stosuje się: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego mające na celu usprawnienie motoryczne artykulatorów/narządy mowy/, ćwiczenia słuchowe /słuch fonologiczny i fonetyczny/, ćwiczenia oddechowe /oddychanie dla mowy/ oraz ćwiczenia artykulacyjne /prawidłowa wymowa/.       

niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek