Logorytmika oraz terapia indywidualna

Elżbieta Krawczyk – logopeda, neurologopedia kliniczny, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej;

  • Studia  5- letnie magisterskie ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych  kierunek Pedagogika;
  • Studia podyplomowe specjalność Logopedia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu;
  • Studia podyplomowe kierunek Neurologopedia Kliniczna na Akademii Medycznej we Wrocławiu;
  • Certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej wydany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia grupowe z zakresu logorytmiki oraz zajęcia indywidualne w zakresie terapii logopedycznej.

Logrytmika to jedna z metod stosowanych w logopedii, stanowi swoistą formę połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka.

Zajęcia grupowe z zakresu logorytmiki prowadzone są w formie zabawy. Polegają na łączeniu  ćwiczeń ruchowych, słuchowych oraz słuchowo- ruchowych:

  • ćwiczenia ruchowe mają na celu usprawnianie motoryki dużej - kształtują umiejętności wykonywania ruchów lokomocyjnych, umiejętność poruszania się w przestrzeni, orientację przestrzenną, orientację czasową, orientacje w schemacie ciała; usprawnianie motoryki małej - sprawność motoryczna aparatu artykulacyjnego;
  • ćwiczenia słuchowe wspomagają kształcenie umiejętności różnicowania prozodycznego aspektu mowy czyli akcent, melodyka, tempo, dynamika i rytm;
  • ćwiczeń  słuchowo-ruchowe, kształtują szybką reakcję ruchową na sygnały dźwiękowe i słowne;

W czasie zajęć kształtowana jest również postawa estetyczno-emocjonalna, a dzięki wykorzystaniu ćwiczeń improwizacji ruchowej zmniejszane są napięcia towarzyszące różnym zaburzeniom sfery emocjonalnej i ruchowej. Ponadto ćwiczenia te, sprzyjają poprawie koncentracji oraz stymulują sprawniejsze myślenie.

Zajęcia logorytmiczne uczą wysłuchiwania i różnicowania różnych dźwięków, w tym dźwięków mowy, usprawniają pod względem ruchowym całe ciało, przygotowując je do właściwego wymawiania głosek, wyrazów i zdań. Logorytmika jest pozytywną formą spędzania czasu, a zajęcia prowadzone w formie zabawy, przynoszą dzieciom nie tylko wiele korzyści, ale również i wiele radości.

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania.

Zajęcia indywidualne z zakresu terapii logopedycznej obejmują stymulację rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wadom wymowy, korektę wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. W ramach terapii stosuje się: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego mające na celu usprawnienie motoryczne artykulatorów/narządy mowy/, ćwiczenia słuchowe /słuch fonologiczny i fonetyczny/, ćwiczenia oddechowe /oddychanie dla mowy/ oraz ćwiczenia artykulacyjne /prawidłowa wymowa/.       

niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek
niepubliczne przedszkole pełne bajek