Wykorzystując doświadczenie zawodowe, ale również osobiste zainteresowania wszystkich pracujących w przedszkolu osób, chcemy tworzyć miejsce wyjątkowe, ciepłe i rodzinne, o którym zarówno dzieci jak i rodzice będą mogli powiedzieć „lubię moje przedszkole”.

Opieka edukacyjna w Bajkochatce powierzona jest wykwalifikowanym nauczycielom. Wszystkie panie wychowawczynie posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Nasze panie nauczycielki znalazły się w Bajkochatce dlatego, że wiedzą, iż ponad wszelką edukację najważniejsze dla dziecka jest poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i okazywanie mnóstwa cierpliwości. Wszystko to, połączone z solidną dawką dobrego humoru, gwarantuje sukces w nauce poprzez zabawę.

mgr  Monika Jeziorowska 
 
Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego . Od 2020 roku pracuje jako wychowawca w grupie Liski. W pracy z dziećmi stara się stosować naukę poprzez zabawę. Uczestniczyła w wielu kursach doskonalenia nauczycieli. Lubi muzykę i śpiew, a dzieci obdarza ciepłem i życzliwością.
 
lic. Anna Piasecka

Absolwenta Wyższej Szkoły Zarządzania “Edukacja” we Wrocławiu na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Student na kierunku Oligofrenopedagogika. Wychowawca grupy starszej od 2018r. Ukończyła szkolenia u prof. J. Cieszyńskiej z symultaniczno-sekwencyjnej metody czytania. Nauczycielka z wykształcenia i z powołania, która uczy z pasją, zachęcając dzieci do wyrażania siebie poprzez różne formy, m. in. plastyczne i muzyczne.

mgr Monika Domagała
 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Od 2021 wychowawca grupy Motylki. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i daje poczucie satysfakcji. Każdego dnia , stara się stworzyć dzieciom w przedszkolu miłą i życzliwą atmosferę.

P. Małgorzata Podstawek

Pomoc nauczyciela w grupie Motylki od 2022. Studentka na kierunku Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W stosunku do dzieci uśmiechnięta, pomocna, energiczna.

P. Anna Duchnowska

Pomoc nauczyciela. Chętnie wykorzystuje w pracy swoje zdolności manualno- plastyczne, dzieli się swoją wiedzą oraz pilnuje, by nikt w przedszkolu nie był głodny.

Skip to content