Kadra nauczycielska, przedszkole Bajkochatka w Kamieńcu Wrocławskim

Kadra nauczycielska w naszym przedszkolu

Wykorzystując doświadczenie zawodowe, ale również osobiste zainteresowania wszystkich pracujących w przedszkolu osób, chcemy tworzyć miejsce wyjątkowe, ciepłe i rodzinne, o którym zarówno dzieci jak i rodzice będą mogli powiedzieć „lubię moje przedszkole”.

...

P. Monika Stawarz - Czerniec

Z wykształcenia nauczyciel. Ukończyła Uniwersytet Opolski na kierunku Pedagogika ...

...

P. Marta Adamczyk

Ukończyła edukację wczesnoszkolną i przedszkolną na Uniwersytecie Wrocławskim.

...

P. Anna Piasecka

Wychowawca w grupie Pszczółki

...

P. Angelika Wiatr

Wychowawca w grupie Misiów

...

P. Aneta Kawecka

Wychowawca w grupie Pszczółki

...

P. Anna Duchnowska

Pomoc nauczyciela

...