P. Sandra Mandola

Przedszkolanka

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia magisterkie na kierunku Administracja oraz Pedagogika - wychowanie przedszkolne i edukcja wczesnoszkolna. Do grona pedagogicznego Bajkochatki dołączyła w maju 2017r. i jest wychowawcą grupy "Misie".

W pracy z dziećmi stara się wspierać i rozwijać indywidualne zdolności wychowanków, wzbudzać zainteresowanie każdą dziedziną nauki, a także inspirować dzieci do własnej aktywności.