Oferta przedszkola Bajkochatka dla regionu: Wrocław, Wojnów, Strachocin, Kamieniec Wrocławski itp

Bajkochatka - Przedszkole Kamieniec Wrocławski

NADAL BEZ WPISOWEGO!!! Zapraszamy dzieci od 2 do 5 roku życia.

Wszystkie wycieczki i atrakcje dla dzieci są w ramach czesnego.

Ponadto w ramach czesnego, zapewniamy:

 • Język angielski – 2 razy w tygodniu po 30 min - zajęcia prowadzone w dwóch   grupach przez wykwalifikowanych nauczycieli ze szkoły językowej

Konsultacje z logopedą oraz o ile potrzebna - terapia logopedyczna - 1 raz w tygodniu

 • Zajęcia logopedyczne - 1 raz w tygodniu
 • Bajkoterapia - codziennie
 • Zajęcia  z rytmiki - 1 raz w tygodniu
 • Ceramika,zajęcia plastyczne - 1 raz w tygodniu
 • Edukacja poprzez zabawę - codziennie
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa - 2 razy w tygodniu
 • Gimnastyka z elementami piłki nożnej - 1 raz w tygodniu
...

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

niepubliczne przedszkole pełne bajek

W listopadzie 2016 r. odbyła się w naszym przedszkolu BAJKOCHATKA ewaluacja zewnętrzna
przeprowadzona przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Badane były dwa obszary pracy przedszkola:
- Czy w przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne?
- Czy przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?

Przedszkole zostało ocenione wysoko, spełnia wszystkie wymagania stawiane przedszkolom przez państwo na poziomie wysokim. Wiemy, że nasze przedszkole zawsze było i jest bardzo dobrym przedszkolem pod wieloma względami, ale cieszy fakt, że inny również je tak widzą.

Poniżej prezentujemy najogólniej sformułowane wnioski poewaluacyjne:

1. W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i możliwości wszystkich dzieci, co sprzyja właściwemu zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych. Praca z dziećmi jest indywidualizowana, opartana różnorodności metod i form pracy. Stwarzane są sytuacje, które wpływają na kreatywność dzieci,

rozwój poprzez zabawę oraz samodzielne doświadczanie świata. Oprócz zajęć obowiązkowych, zabaw swobodnych doskonale prowadzone zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz z ceramiki uruchamiają twórczą wyobraźnię dzieci.

 

2. Nauczyciele podchodzą do każdego dziecka indywidualnie, pomagają i dostosowują wymagania do ich potrzeb. Tempo pracy dostosowane jest do możliwości rozwojowych dzieci, występuje gradacja zadań i ich trudności. Prowadzone są zajęcia kompensacyjne z różnych dziedzin:

logopedycznych, plastycznych, muzycznych, sportowych.

 

3. W przedszkolu każde dziecko może liczyć na wsparcie oraz okazywanie wiary w jego możliwości. W opinii wszystkich rodziców ich dzieci mogą liczyć na wsparcie w rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań. Podejmowane działania są adekwatne wobec potrzeb dzieci.

 

4. Rodzice partycypują w działaniach zwiazanych z wdrażaniem dzieci do właściwych zachowań. Angażują się w różnorodne przedsięwzięcia i mają wpływ na podejmowane w przedszkolu działania.

 

5. Dzieci są samodzielne i opiekuńcze, pomagają sobie wzajemnie, starsze pomagają młodszym,

dbają o przestrzeganie norm i zasad. Nauczyciele podejmują skuteczne działania, służące

budowaniu postawy odpowiedzialności w działaniu i relacji społecznych.

W najbliższym czasie raport z ewaluacji będzie udostępniony publicznie, zostanie opublikowany na stronie www.npseo.pl

Serdecznie zapraszamy

...

Cennik - Przedszkole Bajkochatka

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Czesne plus wyżywienie 12 złotych dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek).
Nadal brak wpisowego na rok przedszkolny 2017/2018

W nowym roku przedszkolnym fundusz rodziców został zlikwidowany, wszystkie koszty związane z imprezami, wycieczkami dzieci, drobnymi upominkami przedszkole pokrywa z własnych środków.

Wpłaty prosimy dokonywać na poniższy numer konta:
22 1020 5242 0000 2002 0297 1372

...

Zajęcia uzupełniające

Przedszkole w ramach czesnego oferuje zajęcia: języka angielskiego, rytmiki,tańca, plastyki, ceramiki, gimnastyki korekcyjnej z elementami piłki nożnej, logorytmiki oraz indywidualnej terapii logopedycznej.

 

 

 

 

 

...

Zajęcia przedszkolne w Bajkochatce

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Wspaniale wyposażone w zabawki  sale sprzyjają rozwojowi dzieci podczas swobodnej zabawy, a baza dydaktyczna placówki pozwala prowadzić zajęcia dydaktyczne na najwyższym poziomie, swobodej ekspresji ruchowej i rozwojowi ogólnoruchowemu. Plac zabaw wyposażony w sprzęty z odpowiednimi certyfikatami.

Ponadto wszystkie dzieci - w ramach czesnego - biorą udział w następujących zajęciach:

...

Program Bajkochatka Przedszkole Kamieniec Wrocławski

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Nasze przedszkole wspiera twórczy rozwój dzieci, bo stawiamy na to by było:

BEZPIECZNE I PRZYJAZNE:

 • zabawa i nauka w MAŁYCH grupach,
 • kreatywni nauczyciele o wszechstronnych zainteresowaniach, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi,
 • nastawione na rozwojowe potrzeby dzieci.

INSPIRUJĄCE:

 • nasze zabawki i wyposażenie sprzyjają twórczemu rozwojowi,
 • łączymy wiele rodzajów aktywności, pomagamy dzieciom poznawać świat na wiele sposobów.

 

...