Oferta przedszkola Bajkochatka dla regionu: Wrocław, Wojnów, Strachocin, Kamieniec Wrocławski itp

ZAPISY

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Zapisy do naszego przedszkola (także na nowy rok przedszkolny) odbywają się całorocznie.

Dla zainteresowanych rodziców istnieje możliwość odwiedzenia naszej placówki wraz
z dzieckiem w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą.

Organizujemy tzw. spotkania adaptacyjne, podczas których dziecko ma możliwość zaznajomienia się ze środowiskiem przedszkolnym i jednocześnie cały czas towarzyszy mu rodzic.

...

KRYTERIA KOLEJNOŚCI ZAPISÓW

niepubliczne przedszkole pełne bajek
 • WIEK - przyjmujemy dzieci w wieku 2-5 lat.
 • RODZEŃSTWO naszych wychowanków ma pierwszeństwo przy zapisach.
 • NOWE DZIECI są przyjmowane do momentu wyczerpania miejsc w grupie.
...

CENNIK NA ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów poza czesnym i wyżywieniem.

Wszelkie koszty funkcjonowania przedszkola ( zakup art. szkolnych, zajęcia dodatkowe), wycieczki, prezenty okolicznościowe i inne atrakcje dla dzieci są finansowane w ramach opłacanego czesnego.

 

...

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W BAJKOCHATCE

niepubliczne przedszkole pełne bajek

W naszym przedszkolu skupiamy się na potrzebach i możliwościach wszystkich dzieci, co sprzyja właściwemu zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych. Nasi nauczyciele podchodzą do każdego dziecka indywidualnie, pomagają i dostosowują wymagania do ich potrzeb. Stwarzane są sytuacje, które wpływają na kreatywność dzieci, rozwój poprzez zabawę oraz samodzielne doświadczanie świata. Zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz z ceramiki uruchamiają twórczą wyobraźnię dzieci, prowadzone są również inne zajęcia kompensacyjne z różnych dziedzin m. in. logopedycznych i sportowych.

Zarówno podczas zajęć przedszkolnych jak i zabaw swobodnych dzieci uczone są samodzielności oraz dbania o przestrzeganie właściwych norm i zasad.

Nasi nauczyciele stawiają na współpracę z rodzicami w działaniach związanych z wdrażaniem dzieci do właściwych zachowań.
 

 

 

 

 

 

...

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W BAJKOCHATCE

niepubliczne przedszkole pełne bajek

W naszym przedszkolu stawiamy na

ROZWÓJ I KREATYWNOŚĆ

W ramach czesnego nasza placówka poza realizacją wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu przedszkolnego oferuje dodatkowe zajęcia edukacyjne: muzyczno-rytmiczne, plastyczno-ceamiczne, język angielski, gimnastykę korekcyjną z elementami piłki nożnej; oraz o charakterze terapeutycznym: lologorytmikę i indywidualną terapię logopedyczną.

Szczegółowy plan dnia oraz tygodniowy harmonogram zajęć dodatkowych w roku przedszkolnym 2017/2018 znajdą Państwo w zakładce "PRZEDSZKOLNE INFORMACJE"

 

...

WYCIECZKI I IMPREZY

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Organizujemy

WYCIECZKI:

 • do biblioteki
 • na wystawy
 • do muzeów
 • do teatrów
 • do parków
 • krajoznawcze (Wrocław oraz najbliższa okolica)

UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM RODZICÓW I OPIEKUNÓW:

 • akademie okolicznościowe:

       - Pasowanie na Przedszkolaka
       - Dzień Babci i Dziadka
       - Dzień Matki i Ojca,
       - Dzień Dziecka

 • pikniki rodzinne
 • mikołajki i wspólne kolędowanie
...

ŻYWIENIE

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Żywienie dziecka w wieku przedszkolnym to wielka odpowiedzialność. Prawidłowe, zdrowe odżywianie decyduje o tym jak szybko maluch będzie chłonął wiedzę i jak będzie się rozwijał w dalszych latach. 

Posiłki dla naszych przedszkolaków przygotowywane i dostarczane są przez zewnętrzny catering prowadzony przez Restaurację "Pod Dębami" w Minkowicach.

Dzieci w odpowiednich odstępach czasowych spożywają 4 posiłki:

- Śniadanie

- I Danie (zupa)

- II Danie

- Podwieczorek

...

WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU

niepubliczne przedszkole pełne bajek

W listopadzie 2016 r. odbyła się w naszym przedszkolu BAJKOCHATKA ewaluacja zewnętrzna
przeprowadzona przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Badane były dwa obszary pracy przedszkola:
- Czy w przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne?
- Czy przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?

Przedszkole zostało ocenione wysoko, spełnia wszystkie wymagania stawiane przedszkolom przez państwo na poziomie wysokim. Wiemy, że nasze przedszkole zawsze było i jest bardzo dobrym przedszkolem pod wieloma względami, ale cieszy fakt, że inny również je tak widzą.

Poniżej prezentujemy najogólniej sformułowane wnioski poewaluacyjne:

1. W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i możliwości wszystkich dzieci, co sprzyja właściwemu zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych. Praca z dziećmi jest indywidualizowana, opartana różnorodności metod i form pracy. Stwarzane są sytuacje, które wpływają na kreatywność dzieci,

rozwój poprzez zabawę oraz samodzielne doświadczanie świata. Oprócz zajęć obowiązkowych, zabaw swobodnych doskonale prowadzone zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz z ceramiki uruchamiają twórczą wyobraźnię dzieci.

 

2. Nauczyciele podchodzą do każdego dziecka indywidualnie, pomagają i dostosowują wymagania do ich potrzeb. Tempo pracy dostosowane jest do możliwości rozwojowych dzieci, występuje gradacja zadań i ich trudności. Prowadzone są zajęcia kompensacyjne z różnych dziedzin:

logopedycznych, plastycznych, muzycznych, sportowych.

 

3. W przedszkolu każde dziecko może liczyć na wsparcie oraz okazywanie wiary w jego możliwości. W opinii wszystkich rodziców ich dzieci mogą liczyć na wsparcie w rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań. Podejmowane działania są adekwatne wobec potrzeb dzieci.

 

4. Rodzice partycypują w działaniach zwiazanych z wdrażaniem dzieci do właściwych zachowań. Angażują się w różnorodne przedsięwzięcia i mają wpływ na podejmowane w przedszkolu działania.

 

5. Dzieci są samodzielne i opiekuńcze, pomagają sobie wzajemnie, starsze pomagają młodszym,

dbają o przestrzeganie norm i zasad. Nauczyciele podejmują skuteczne działania, służące

budowaniu postawy odpowiedzialności w działaniu i relacji społecznych.

W najbliższym czasie raport z ewaluacji będzie udostępniony publicznie, zostanie opublikowany na stronie www.npseo.pl

Serdecznie zapraszamy

...