Program Bajkochatka Przedszkole Kamieniec Wrocławski

niepubliczne przedszkole pełne bajek

Nasze przedszkole wspiera twórczy rozwój dzieci, bo stawiamy na to by było:

BEZPIECZNE I PRZYJAZNE:

 • zabawa i nauka w MAŁYCH grupach,
 • kreatywni nauczyciele o wszechstronnych zainteresowaniach, z bogatym doświadczeniem w pracy z dziećmi,
 • nastawione na rozwojowe potrzeby dzieci.

INSPIRUJĄCE:

 • nasze zabawki i wyposażenie sprzyjają twórczemu rozwojowi,
 • łączymy wiele rodzajów aktywności, pomagamy dzieciom poznawać świat na wiele sposobów.

 

„(…) filozofem jest człowiek, który bardzo się zastanawia i chce koniecznie wiedzieć, jak wszystko jest naprawdę. I takie są dzieci.”

Janusz Korczak

To zdanie wypowiedziane wiele lat temu przez Janusza Korczaka uświadamia nam, jak ważny i niepowtarzalny jest czas dzieciństwa. Każda chwila jest istotna. W pierwszych latach życia tworzy się świadomość małego człowieka, powstaje fundament, będący podstawą dla dalszego rozwoju.

Dobierając programy edukacyjne myślimy przede wszystkim o naszych podopiecznych. Mamy przekonanie, że najlepsza nauka płynie z zabawy, trzeba nią tylko umiejętnie pokierować. Wykorzystując spontaniczną ciekawość dzieci nauczyciele otwierają przed nimi świat: przekazują wiadomości, uczą zasad i reguł zachowania, uwrażliwiają na drugiego człowieka, uczą poczucia własnej wartości i prowadzą ku samodzielności.

Placówka realizuje wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program przedszkolny. Wyznacza on zakres wiadomości i umiejętności, które dzieci powinny zdobyć oraz opisuje postawy, które przedszkole powinno w dzieciach ukształtować. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego "W kręgu zabawy" Wydawnictwa Juka książki Jadwigi Pytlarczyk. Korzystamy z podręcznika "Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka".

Organizujemy wycieczki:

 • do muzeów,
 • na wystawy,
 • do teatrów,
 • parków.

W cenie czesnego dodatkowo proponujemy prezenty z okazji Mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka oraz zakończenia roku przedszkolnego.

Organizować będziemy również uroczystości z udziałem rodziców i opiekunów:

 • wspólne kolędowanie,
 • akademie okolicznościowe:
  - Dzień Babci i Dziadka,
  - Dzień Matki i Ojca,
  - Dzień Dziecka
 • pikniki rodzinne itp.

i inne.

W ramach programu Przyroda realizujemy z dziećmi:

 • wycieczki do ZOO, ogrodu botanicznego
 • poznawanie roślin i zwierząt
 • hodowla roślin
 • wycieczki na wieś
 • prowadzenie zielnika
 • podstawy ekologii – nauczymy się dbać o naturalne środowisko