niepubliczne przedszkole pełne bajek

W naszym przedszkolu skupiamy się na potrzebach i możliwościach wszystkich dzieci, co sprzyja właściwemu zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych. Nasi nauczyciele podchodzą do każdego dziecka indywidualnie, pomagają i dostosowują wymagania do ich potrzeb. Stwarzane są sytuacje, które wpływają na kreatywność dzieci, rozwój poprzez zabawę oraz samodzielne doświadczanie świata. Zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz z ceramiki uruchamiają twórczą wyobraźnię dzieci, prowadzone są również inne zajęcia kompensacyjne z różnych dziedzin m. in. logopedycznych i sportowych.

Zarówno podczas zajęć przedszkolnych jak i zabaw swobodnych dzieci uczone są samodzielności oraz dbania o przestrzeganie właściwych norm i zasad.

Nasi nauczyciele stawiają na współpracę z rodzicami w działaniach związanych z wdrażaniem dzieci do właściwych zachowań. 

Dobierając programy edukacyjne myślimy przede wszystkim o naszych podopiecznych. Mamy przekonanie, że najlepsza nauka płynie z zabawy, trzeba nią tylko umiejętnie pokierować.

Placówka realizuje wymagany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program przedszkolny. Wyznacza on zakres wiadomości i umiejętności, które dzieci powinny zdobyć oraz opisuje postawy, które przedszkole powinno w dzieciach ukształtować. Pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego “W kręgu zabawy” Wydawnictwa Juka książki Jadwigi Pytlarczyk. Korzystamy z podręcznika “Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”.

Skip to content