niepubliczne przedszkole pełne bajek

 W naszym przedszkolu stawiamy na

ROZWÓJ I KREATYWNOŚĆ

W ramach czesnego nasza placówka poza realizacją wymaganego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu przedszkolnego oferuje dodatkowe zajęcia edukacyjne: muzyczno-rytmiczne, plastyczno-ceamiczne, język angielski oraz o charakterze terapeutycznym: lologorytmikę i indywidualną terapię logopedyczną.

Szczegółowy plan dnia oraz tygodniowy harmonogram zajęć dodatkowych w roku przedszkolnym 2022/2023 znajdą Państwo w zakładce “PRZEDSZKOLNE INFORMACJE”

  • Język angielski (2 razy w tygodniu)

Podczas nauki języka obcego bardzo ważny jest codzienny kontakt z tym językiem, aby dobrze utrwalić poznane słówka i zwroty oraz przyzwyczaić się do stosowania ich na co dzień. Dlatego oprócz dwóch 30 minutowych zajęć tygodniowo z języka angielskiego dla każdej z grup, wszystkie dzieci przedszkolne mają kontakt z językiem angielskim każdego dnia.

  • Konsultacje z logopedą, logorytmika (1 raz w tygodniu)

Nasze przedszkole współpracuje z logopedą, który prowadzi zajęcia z logorytmiki. Logopeda monitoruje postępy dzieci. W trudnych przypadkach kieruje na specjalistyczne leczenie oraz zaleca zindywidualizowane ćwiczenia, także domowe.

Doradza naszym wychowawcom jakie ćwiczenia przeprowadzać z dziećmi w przedszkolu.

  • Zajęcia muzyczne, rytmika i tańce (1 raz w tygodniu)

Podczas zajęć muzycznych dzieci mają okazję zapoznać się z różnymi rodzajami muzyki – od muzyki poważnej przez muzykę ludową po muzykę współczesną oraz z różnymi instrumentami muzycznymi. Na zajęciach umuzykalnijących dzieci zaspokajają naturalną potrzebę ruchu, stykają się bezpośrednio z muzyką. Podczas zajęć poprzez zabawę dzieci uczą się śpiewu i kształcą słuch oraz ćwiczą rytmy i poczucie metrum. Wyrabiają w sobie wrażliwość muzyczną, estetyczną, co stanowi początek wychowania artystycznego.

  • Zajęcia plastyczno-ceramiczne (1 raz w tygodniu)

Zajęcia plastyczne prowadzone są w formie warsztatów, podczas których dzieci poznają różne techniki artystyczne, m.in. rysunek, malarstwo, ceramika. Pragniemy, aby dzieci nie tylko rozwijały się plastycznie, ale jednocześnie odkrywały świat i eksperymentowały. Przy okazji takich zajęć doskonalą zdolności manualne, rozwijają wyobraźnię, uczą się planować prace plastyczną oraz dobierać techniki odpowiednio do swoich potrzeb.

  • Bajkoterapia i edukacja poprzez zabawę (codziennie)

Wszystkie dzieci lubią słuchać bajek. Jak wykazały badania psychologów, czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych takich jak irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu. Bajkoterapia to doskonała metoda relaksacyjna. Odpowiednio dobrane i opowiedziane oraz przeczytane historie mogą doskonale wyciszyć przed snem, po dniu pełnym wrażeń.

„Zabawa jest najdoskonalszą formą poszukiwań”

Albert Einstein

Skip to content