• Czesne dla wszystkich grup wiekowych – 695 zł
  • Wpisowe w wysokości miesięcznego czesnego (przy podpisywaniu umowy) na poczet pierwszego miesiąca
  • Stawka  żywieniowa – 16 zł dziennie
  • Obowiązuje od dnia 01.01.2022

Zajęcia dodatkowe, wycieczki i drobne upominki wliczone są w cenę.

Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów przez cały rok przedszkolny. 

Skip to content